Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

Architect ေဆာက္တဲ့ တဲ ၂

Architect တစ္ေယာက္ ေဆာက္ထားတဲ့ တဲလွလွေလးတစ္လုံးရွိတယ္။ ဒီစကားကို ၾကားေတာ ့ ကၽြန္ေတာ ္အေနနဲ႔ “ဪ..ဟုတ္လား” ေပါ့။ ေျပာတဲ့ သူက ထပ္ၫႊန္းတယ္။ “သက္ကယ္အုပ္၊ ႐ိုင္ပတ္ထားေပမယ့္ Architect တစ္ေယာက္လုပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ Signature ေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ ့ ကၽြန္ေတာ ္ကလည္း “ေအးပါ၊ လွမွာ ေပါ့။ ဓါတ္ပုံရွိလား” လို႔ ေမးေတာ ့ ကၽြန္ေတာ ့္ကို ဓါတ္ပုံမေပးဘဲ လိပ္စာပဲခ်ေပးလိုက္တယ္။ “ဆရာေတာ ္ ဦးပ႑ိတ” နည္းနည္းေတာ ့ အံ့ဩမိတယ္။ သြားေတြ႕ရမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ ရဟန္းေတာ ္တစ္ပါး ျဖစ္ေနလို႔ေပါ့။

“အရွင္ဘုရား၊ တဲေလးတစ္လုံးေဆာက္ထားတယ္ ၾကားတယ္၊ တပည့္ေတာ ္ အဲဒီအေၾကာင္း စာေရးမၽွေဝခ်င္လို႔ပါ။”

Hut-1-aPrototype-01မ်က္ခုံးေမႊးေတြျဖဴ  သကၤန္းေတာ ္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းနဲ႔ သက္ေတာ ္ ၈၀ အ႐ြယ္ ဦးဇင္းႀကီးက ဝင္းပတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ … ငယ္ဘ၀သံျဖဴလုပ္ရင္ း Shape ေတြနဲ႔ ရင္ းႏွီးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမွာ စႏၵရားျပင္ရင္ း ႀကိဳးၫွိရင္ း ၂၀ က်ပ္တန္ေက်ာင္းလခကို ၇ က်ပ္နဲ႔ေဈးဆစ္ၿပီး စာသင္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကစၿပီး နက္နဲတဲ့ သခ်ာၤပညာနဲ႔ ဂ်ီဩေမႀတီဆိုင္ ရာပုံစံေတြ ဆက္စပ္တြက္ခ်က္မႈပညာေတြကို စိတ္ေစတနာပါစြာနဲ႔ရွင္းျပရင္ းနိဒါန္းပ်ိဳးလိုက္တယ္။

သူတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တဲကေလးရဲ႕ အေျခခံသီအိုရီဟာ Platonic Solid ဆိုတဲ့ ေရွးေခတ္ဂ်ီဩေမႀတီပညာမွာ ျမစ္ဖ်ားခံတဲ့ အေၾကာင္းကို ကို ယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စကၠဴ  Model ေလးေတြျပရင္ း အေသအခ်ာရွင္းျပေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ ္ကေတာ ့ သံေခ်းတက္ေနတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ သခ်ာၤအပိုင္းကို အတင္းလႈပ္ႏႈိးရင္ းရသေလာက္ကို ဖမ္းဆုပ္မွတ္သားေနရ တယ္။ ဂ်က္အင္ဂ်င္ေဘးေျပးလိုက္ရတဲ့ ႏြားလွည္းလိုပဲ ကတုန္းကတိုက္နဲ႔ အတင္းလိုက္ခဲ့ရတယ္။ စိတ္ေစတနာပါတဲ့ ရွင္းျပသံေတြ၊ ပုံစံငယ္ေလးေတြ၊ တကယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦဓာတ္ပုံေတြၾကားမွာ လူၿပိန္းတစ္ေယာက္သိျမင္သင့္သေလာက္ သိျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ ္ေသေသခ်ာခ်ာသိျမင္ခဲ့ရတာ ေတာ ့ ဦးဇင္းဦးပ႑ိတ(ခ)ဦးဘိုႀကီးဟာ အလြန္ေတာ ္တဲ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္၊ သူမတူတဲ့ ကို ယ္ပိုင္ဟန္ျပည့္၀တဲ့ Architect တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ ့္ ႏြားလွည္းဦးေႏွာက္ေလး အရွိန္စရလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးဇင္းႀကီးက သူ႕ဂ်က္အင္ဂ်င္ကို ဂီယာခ်ိန္းလိုက္တယ္။ “Geodesic dome” တဲ့ ။ ဪ Architect တစ္ေယာက္ တဲတစ္လုံးေဆာက္ဖို႔ စဥ္းစားပုံမ်ား အေျခခံသီအိုရီေတြ၊ အေျခခံ Shape / Form ေတြနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ ္စိတ္ထဲေတြးမိတယ္။ Geodesic dome Shaped Structure တစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ေတြ သမိုင္းတေလၽွာက္က Geodesic dome အေၾကာင္းေတြ၊ သူရဲ႕ Shape နဲ႔ဂ်ီဩေမႀတီ သခ်ာၤနည္းပညာဆက္စပ္ပုံေတြကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သေဘာေပါက္လာတာ က Geodesic dome တစ္ခု ဒီဇိုင္းဆြဲခ်င္ရင္ ၊ တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ ၊ Diameter(အခ်င္း)ကို သိ႐ုံနဲ႔ အသင့္တပ္ဆင္လို႔ရတဲ့ precast သေဘာမ်ိဳး module ေလးေတြကို တြက္ခ်က္ထုတ္ယူလို႔ရတယ္ဆိုတာ သိ လာတယ္။ Platonic Solid လို႔ေခၚတဲ့ အနားညီပုံစံေတြရဲ႕ သေဘာကို အေျခခံၿပီး အဆင့္ဆင့္ဆက္လိုက္တဲ့ အခါ ကို ယ္ရည္႐ြယ္ တဲ့ အခ်င္း Diameter ရွိတဲ့ Geodesic dome ေတြ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီလိုေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ ္ အရိပ္အႁမြတ္ သိေလာက္ၿပီး ၿပီဆိုေတာ ့မွ “ဒကာႀကီး ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ ဦးဇင္း သိတယ္” ဆိုၿပီး ဓါတ္ပုံ Album ေတြထုတ္လာျပတယ္ ….

ပထမဦးဆုံးေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေတာ ရေက်ာင္းေဆာင္ တဲကေလး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ထားဝယ္အင္းေက်း႐ြာအနီး၊ နတ္စမ္းေတာ ရမွာ ဝါကပ္ရင္ း ေတာ ရေက်ာင္းေလးေဆာက္ခဲ့တယ္။ တစ္ ပါးစံေက်ာင္းေဆာင္ေလးကို ဝါးလုံးေတြနဲ႔ Geodesic dome Structure ေဆာက္တယ္။ တစ္ပါးစံေက်ာင္းေဆာင္ေလးကို ေလးေပအရွည္ အေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ငါးေပအရွည္အေခ်ာင္းေတြျဖတ္ၿပီး သခ်ာFနည္းနဲ႔ ဘယ္အေခ်ာင္းနဲ႔ ဘယ္အေခ်ာင္းဆက္ရမယ္။ ၾကက္ေျခခတ္ရမယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ Geodesic dome ပုံစံေပၚေအာင္ ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝါးခုတ္ ၃ ရက္ကို ထည့္တြက္ရင္ ေတာ င္ ႏွစ္ပတ္ပဲၾကာတယ္။ အနီးဆုံး႐ြာနဲ႔ ႏွစ္မိုင္ေဝးတဲ့ ေတာ ရစခန္းမွာ ေဆာက္တယ္ဆိုေပမယ့္ လူေနအေဆာက္အဦတစ္ခုရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္ေတြ လုံေလာက္ေသာအလင္းႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစမယ့္ ျပတင္းေပါက္ေတြအျပင္ Roof Vent ေလးတစ္ခုကို ပါ ေခါင္းမိုးမွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။

PVC ပိုက္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္း

အဲဒီေနာက္မွာ ေတာ ့ ဝါးလုံးေနရာမွာ ၂ လက္မ PVC ပိုက္ေတြအစားထိုးၿပီး Geodesic dome Structure ရေအာင္ စမ္းသပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ သိခဲ့ရတာ က PVC ပိုက္နဲ႔လုပ္ကို င္ရတာ ပိုတိက်ၿပီး တပ္ဆင္ရပိုလြယ္တယ္ဆိုတာ ရယ္၊ Geodesic dome တစ္ခုကို ေခါင္မိုးကေနေဆာက္သင့္တယ္ဆိုတာ ရယ္ေပါ့။ တစ္ပါးစံေတာ ရတဲေက်ာင္းေလးဆိုေပမယ့္လည္း Aesthetic value (အျမင္ပသာဒတန္ဖိုး) ကို မေလၽွာ႔ခ်ဘဲ တဲအေျခ အဝိုင္းက ဝါးလုံးေတြကို အမည္းေရာင္ေဆးသုတ္၊ Geodesic dome Structure ရဲ႕ ဝါးလုံးေတြကို အနီေရာင္၊ (နီၫိုေရာင္) ေဆး သုတ္ၿပီး ပီပီသသလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

Architect ရဲ႕ တဲ

Hut-3-finish-03၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ ့ ေႏြရာသီပူလို႔ ရွမ္းျပည္၊ ကေလာ၊ ေအာင္ပန္းဘက္မွာ ခဏသြားေနတုန္း၊ ေခၽြးမျဖစ္သူက အႀကံဥာဏ္ေတာ င္းလာတယ္။ သူမဝယ္ထားတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေပၚမွာ လူေနအိမ္ေဆာက္ခြင့္မရွိလို႔ လယ္တဲေလးေဆာက္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ၿခံေျမတစ္ခုလုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီ စီးၿပီး ျမင္ရတဲ့ ေနရာမွာ တည္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာ လာတယ္။
အဲဒါနဲ႔ ဦးဇင္းကငါလုပ္ေပးမယ္။ ငါ့ကို PVC ပိုက္ေတြသာဝယ္ေပးဆိုၿပီး ေကာက္႐ိုးပုံႀကီးလုပ္ရေအာင္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ လုပ္ကို င္ခ်င္တဲ့ အိမ္ပုံစံကို စဥ္းစားၿပီး PVC ပိုက္ေတြကို တြက္ခ်က္ဝယ္ယူတယ္။ ၁၉ ေပရွည္တဲ့ ၂ လက္မပိုက္ ၃၃ ေခ်ာင္းကို ဝယ္ၿပီး တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အတိုင္း ျဖတ္ေတာ က္ရတယ္။

ကုန္းထိပ္မွာ တည္တာ ဆိုေတာ ့ ၂၅ ေပအခ်င္းရဲ႕ အစြန္းေရာက္ရင္ ေျမႀကီးကေန ၆ ေပ ေလာက္ကြာေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အုတ္နဲ႔ပတ္ရံၿပီး နံရံေဆာက္ရတယ္။ ၿပီး ေတာ ့အထဲက ေျမႀကီးေတြက တူးထုတ္ၿပီး Basement ပါ တစ္ခါတည္းေဆာက္လိုက္ေရာ။ အရင္ dome ကို Support လုပ္မယ့္ အဲဒီနံရံေပၚမွာ မွ ၾကမ္းျပင္တည္ၿပီး တခါတည္း Decking ကို ပါ လုပ္လိုက္တယ္။ ၿပီး ေတာ ့မွ PVC ပိုက္ေတြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ Geodesic dome Structure ႀကီးကို တင္ၿပီး တဲအိမ္ေဆာက္လိုက္တယ္။ သက္ကယ္မိုးေတြတင္လိုက္တဲ့ အခါၾကေတာ ့အေဝးကၾကည့္လိုက္ရင္ ေကာက္႐ိုးပုံႀကီးနဲ႔တူသြားတာ ေပါ့။ေနာက္ဆုံးမွာ ေတာ ့ ကုန္းထိပ္မွာ တည္ထားတာ ဆိုေတာ ့ မိုးႀကိဳးလႊဲတပ္လိုက္တယ္။ အဲဒါအားလုံးထဲမွာ ေဈးအႀကီးဆုံးပဲ။ မိုးႀကိဳးလႊဲက တစ္သိန္းခြဲေတာ င္ေပးရတယ္။

ဦးဇင္းႀကီးကဓာတ္ပုံေတြလက္နဲ႔ေထာက္ေထာက္ၿပီး ဒီလိုရွင္းျပေလေတာ ့ ကၽြန္ေတာ ့္အေနနဲ႔ ဒီတဲေလးေမြးဖြားတည္ေဆာက္ပုံကို ျမတ္ႏိုးေလးစားမိတယ္။ ပညာရွင္ဆိုတာ ဒီလိုလူမ်ိဳးပါလားလို႔ အထင္ႀကီးတန္ဖိုးထားမိတယ္။ တတ္သိကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးဟာ သာမန္အေသးအဖြဲကိစၥေလးကို ေတာ င္ ပညာဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး လုပ္ကို င္တတ္ပါလားဆိုတဲ့ အသိရရွိလာခဲ့တယ္။

Hut-3-Edited2ခဏေနေတာ ့ ဦးဇင္းႀကီးကရယ္စရာေျပာျပတယ္။ နတ္စမ္းေတာ ရမွာ တစ္ပါးစံတဲေက်ာင္းေလးေဆာက္ေတာ ့ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္က ကူညီတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ စိတ္ဝင္စားလို႔စပ္စုတဲ့ သူေတြည္းရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔သူတို႔ကို ဒီနည္း (Geodesic dome တြက္နည္း) သင္ခ်င္လားလို႔ေမးေတာ ့ အားလုံးက ဝမ္းပမ္းတသာနဲ႔ သင္ခ်င္ပါတယ္လို႔ေျဖတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အ႐ြယ္အစားကို တြက္ခ်င္တာ လဲလို႔ ဆိုေတာ ့ ႐ြာသားေတြက “၉ လက္မ၊ ၁၀ လက္မအ႐ြယ္ေလာက္ပါဘုရား” လို႔ေျဖတယ္။ ဦးဇင္းႀကီးလည္း အံ့ဩလို႔ ဘာအတြက္တုန္းလို႔မိန္႔ေတာ ့ သူတို႔က နတ္အုန္း ဆြဲျခင္းေလးေတြ လုပ္ေရာင္းမလို႔ပါဘုရားလို႔ ေျဖၾကတယ္။ ဦးဇင္းႀကီးလည္း ေသ ေရာလို႔ပဲ ျပန္ေျပာႏိုင္တယ္တဲ့ ။
ဦးဇင္းဦးပ႑ိတ ေျပာတဲ့ စကားေတြထဲက မွတ္သားဖြယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဝမၽွရင္ း နဲ႔နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

 

ဆရာေတာ ္ဦးပ႑ိတ (ခ) ဦးဘိုႀကီး

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ဇာတိ
မိဘ – ဦးဩဘာ + ေဒၚေစာတင္
မိဘအလုပ္အကို င္ – ဖခင္ – သံျဖဴဆရာ၊ စႏၵရားျပင္ဆရာ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေရးဆရာ
မိခင္ – ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ပန္းေရာင္းသူ
အေျခခံပညာေရး – ၁၉၃၈ – ၁၉၄၂ ၊ ေဒၚဟန္ေက်ာင္း
(ဂ်ပန္ေခတ္- ဂ်ပန္ေက်ာင္း)
၁၉၄၆ – ၁၉၅၃ – Saint Albert’s Missionary High School (ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕)
ေကာလိပ္ – ၁၉၅၅ – မႏၲေလးဝိဇၨာ၊ သိပၸံေကာလိပ္မွ ဥပစာသိပၸံတန္းကို ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္၊
တကၠသိုလ္ပညာေရး – ရန္ကုန္ BOC ေကာလိပ္သို႔တက္ေရာက္၊ ၁၉၅၉ BSc.. Eng. (Architecture) ျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိ။

(ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)
– ေက်ာင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္အတြက္ Recreation Center ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆရာျဖစ္သူ Mr. Oswald Nagler ၏ တာ ဝန္ေပးခ်က္အရ Detail drawing ထုတ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီစဥ္ၫႊန္ၾကားျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္၍ ပထမေျခလွမ္းစတင္။
– RASU အတြက္ Recreation Center ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္၏ ပထမဦးဆုံး Architecture ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ သန္လ်င္ BOC အတြက္ “ သူနာျပဳေဆးေပးခန္း အေဆာက္အဦဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၊ ဦးဘိုႀကီးႏွင့္ ဦးေဖဝင္းတို႔ ပူးေပါင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေသာဒီဇိုင္းျဖင့္ ပထမဆုဆြတ္ခူးရရွိ။
– ၁၉၆၂ တြင္ ဦးတင္ထြန္း၊ ဦးေအာင္ႀကီးျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ (Architects Incorporated) firm ကို ထူေထာင္
– BPI အတြက္အေဆာက္အဦမ်ားဒီဇိုင္း
– ေမၿမိဳ႕ Town Authority အတြက္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ ဒီဇိုင္း
– ေမၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ ္ခန္းမႏွင့္ရင္ ျပင္ ဒီဇိုင္း
– ကုန္သည္အသင္းအတြက္ ပန္းဆိုးတန္း ျပည္သူ႕ဆိုင္ ဒီဇိုင္း
– လမ္း ၅၀ ရွိ ကုန္သည္အသင္း႐ုံးဒီဇိုင္း
– ေ႐ႊတိဂုံဘုရားလမ္းရွိ က်ားကူးေက်ာင္းတိုက္သိမ္ဒီဇိုင္း
– ေျမနီကုန္းႏွင့္ ဦးဝိစာရရွိ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ား ဒီဇိုင္း
– ေဈးကေလးအိမ္ယာစီမံကိန္း (တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ)
– Ritz ႏွင့္ Palladium စေသာ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၏ Renovation ဒီဇိုင္း
စသည္စသည္ျဖင့္ Archi firm အေနျဖင့္လုပ္ကို င္ခဲ့သည္။
– ၁၉၆၅ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ ္မွကုမၸဏီႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းသည့္အခါ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လုပ္ငန္းဝန္ႀကီး႒ာနတြင္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္။
– ၁၉၈၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီးျဖစ္သူ မဟာ သီရိသုဓမၼေဒၚခင္ၾကည္ ဆုံးပါးသြားေသာအခါ အုတ္ဂူဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္၊ ကို ယ္တိုင္ဘိလပ္ေျမႏွင့္ သန္လ်က္ကို င္၊ ဂူပိတ္သည္ အထိေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့။
– ၁၉၉၀ တြင္အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ အနားယူ။
– သိမ္ႀကီးေဈး D႐ုံ ေဆာက္လုပ္ေသာအခါ “Myanmar Land International” ကုမၸဏီမွကမ္းလွမ္းသည့္အလုပ္ကို လက္ခံ။ သိမ္ႀကီးေဈး D႐ုံ၏ ေခါင္မိုးတြင္ Semi Capsule-shaped transparent skylight အတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္၊ ကို ယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္လုပ္ကို င္။
– မဟာ ဗႏၶဳလလမ္းရွိ သိမ္ေတာ ္ႀကီး နာရီစင္ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္။ ပထမဆုအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရ။ ဦးဘိုႀကီး၏ဒီဇိုင္းအတိုင္း ေဆာက္လုပ္တည္ရွိ။
– ၂၀၀၃ တြင္ သာသနာ႔ေဘာင္ဝင္၊ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူ။
– ၂၀၀၆ တြင္ စစ္ကို င္းဝါးခ်က္ေက်း႐ြာ ပတၱျမားေစတီေတာ င္ေျခတြင္ဝါကပ္ရင္ း တစ္ပါးစံေက်ာင္းေဆာင္အျဖစ္ ဝါး၊ သက္ကယ္တို႔ကို အသုံးျပဳ၍ Geodesic dome ပုံစံတဲငယ္ ဒီဇိုင္းဆြဲေဆာက္လုပ္။
– ၂၀၀၇ တြင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအလယ္တြင္ PVC ပိုက္မ်ားျဖင့္ Geodesic dome Shape အိမ္တည္ေဆာက္။
– ၂၀၀၈ တြင္ UN.Habitat အတြက္ Geodesic dome Shape အိမ္ပုံစံႏွင့္ ေဆာက္လုပ္နည္းလႉဒါန္း။