Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

ေနာက္ဆံုးနွစ္ ဗိသုကာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီဇိုင္းသုေတသနစာတမ္းအတြက္ စာေဆာင္းပါး

ဒီဇိုင္းဆိုတာအႏုပညာတစ္ခုဖန္တီးတာ
ဒီဇိုင္းတစ္ခုလုပ္တာဟာ အႏုပညာပစၥည္းတစ္ခု ဖန္တီးတာပါပဲ။
အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုသက္သက္ကေတာ့ အခ်ိန္ကာလအၾကာႀကီးမွာ လူေတြအမ်ားႀကီးက သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိတယ္။
အေဆာက္အအံုတစ္ခုကေတာ့ တစ္စံုတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအသံုးတည့္ဖို႔အတြက္ တိက်တဲ့ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္လို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ပိုမ်ားတယ္။

အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းျပဳလုပ္တယ္ဆိုတာ…
အေဆာက္အအံုေတြကေတာ့ လူေတြေနခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ အတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ Interior Space ေလး တစ္ခုကိုဖန္တီးေပးတာပါ၊ Mass ေတြနဲ႔ Spaces ေတြကို လူေတြေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုေအာင္ သိပၸံနည္းပညာနဲ႔ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုပါ။ ဒီေတာ့အထဲမွာေနမယ့္ လူေတြရဲ႕အႀကိဳက္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ အသံုးျပဳမယ့္အေၾကာင္းအရာပံုစံ၊ အသံုးျပဳမယ့္ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ၾကာခ်ိန္တို႔ကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္မွအသံုးဝင္၊ အသံုးက်တဲ့လက္ရာ တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

လံုးခ်င္းလူေနအိမ္ေတြကေတာ့ လူတစ္ဦး၊ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုကို တိတိက်က်ရည္ရြယ္ၿပီး သူတို႔လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ရတာျဖစ္လို႔ ပိုၿပီးအႏုစိပ္လာတယ္၊ အခုေခတ္မွာလူ႔အသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႔ေနထိုင္မႈ စနစ္ေတြကလည္း ပို႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလာတယ္၊ အိမ္ထဲမွာအိပ္မယ္၊ ထမင္းစားမယ္၊ ခ်က္ျပဳတ္မယ္၊ အနားယူမယ္၊ သီခ်င္းနားေထာင္မယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္မယ္၊ အေပါင္းအသင္းေတြဧည့္ခံမယ္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မယ္၊ စာဖတ္မယ္၊ စာေရးစာ႐ိုက္မယ္၊ ပံုဆြဲမယ္ အခုေရးျပတဲ့အလုပ္ေတြကိုကမ်ားလွၿပီ၊ ဒါသာမန္လူတစ္ေယာက္ပဲရွိေသးတယ္၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေနဖို႔၊ အသံုးျပဳဖို႔အေဆာက္အအံုဆိုရင္ သူလုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ့္ေနထိုင္မႈပံုစံအလိုက္ ေနရာေတြကိုဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ေပးရမယ္၊ သူ႔ရဲ႕အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းဆိုတာ တစ္စံုတစ္ဦးကိုတိတိက်က် ရည္ရြယ္ၿပီးဒီဇိုင္းလုပ္ရတာလို႔ မင္းတို႔လုပ္မယ့္ အေဆာက္အအံုေတြကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကည့္ၾကရမယ္။
– ဘယ္သူ႔၊ ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ
– သူက ဘာလုပ္သလဲ၊ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။
– ဘယ္လိုသံုးမွာလဲ ေျပာၿပီးသြားၿပီ၊ ဒီေတာ့
– ဘယ္အခ်ိန္သံုးမွာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ။
– ဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္၊ ရာသီဥတုမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔လိုမလဲ။ ဒါကအတြင္းက Functions ေတြအတြက္ (Interior Space)
– ဘယ္လိုအသြင္သ႑ာန္ရွိလဲ။
– ဘယ္ေလာက္ႀကီးသင့္သလဲ။
– ဘယ္လိုအေရာင္လဲ။ ဒါက အျပင္ပံုသ႑ာန္အတြက္ (Form & Mass)
– ဘယ္ေနရာမွာလဲ။
– ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝးမွာလဲ။
– ဘယ္လို Orientation မ်ိဳးလဲ။
– ဘယ္လိုရာသီဥတုေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေပးဖို႔လိုလဲ။
– ဘယ္လိုရာသီဥတုေတြကို ကာကြယ္ရမလဲ။ ဖန္တီးေပးရမလဲ။

အဲဒါက Planing အတြက္ (Exterior Spaces)
အခုမင္းတို႔ေရြးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီ၊ အဲဒီအတြက္ အေျဖေတြ အမ်ားႀကီးရွာရမယ္၊ အဲဒီအေျဖတစ္ခုစီမွာလည္း ဒီလိုပဲေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးထပ္ေပၚလာလိမ့္မယ္၊ ဒီလိုနဲ႔အေျဖေတြအမ်ားႀကီးရမယ္၊ အဲဒီအေျဖေတြရဖို႔ စာေတြဖတ္ရမယ္၊ ဆရာေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးရမယ္၊ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းေလ့လာရမယ္။
ရတဲ့အေျဖေတြကိုေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး တစ္ခုထဲေသာအေျဖကိုရွာရမယ္။ ရရင္ ဒါဟာစကားလံုးေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းလုပ္တာ ၿပီးသြားၿပီပဲ။
အခုအခ်ိန္မွာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔အေျဖေတြအမ်ားႀကီးကို ရွာေဖြစုေဆာင္းတဲ့အလုပ္ဟာ B.Arch Thesis ရဲ ့ First Jury အတြက္လုပ္ငန္းေတြပဲ၊ Research Work ေတြေပါ့။ ဒါေတြကို စကားလံုးနဲ႔ပဲေျပာၿပီး Figures နဲ႔လည္းေျပာျပဖို႔လိုမယ္။

အေျဖေတြအားလံုးကို စနစ္တက်ေပါင္းစပ္တဲ့လုပ္ငန္းကိုေတာ့ Design Concept လို႔ေခၚတဲ့ Second Jury အတြက္လုပ္ၾကရမယ္၊ အဲဒီမွာစကားလံုးေတြနဲ႔ Figures ေတြတင္မကဘူး၊ Concept ေတြလည္းလိုလာၿပီ၊ Conceptual Design Drawings  ေတြေပါ့ Details ေတြကို Fine ဆြဲျပဖို႔မလိုဘူး၊ Sketch ေတြနဲ႔တင္ျပလို႔ရတယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္ဒီဇိုင္းလုပ္တဲ့အဆင့္ထိက အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္၊ စာေတြအမ်ားႀကီးဖတ္၊ မ်ားမ်ားေလ့လာ၊ လူနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းႏွံ႔စပ္ေအာင္ မွတ္သားၿပီး အသံုးခ်တဲ့လုပ္ငန္းရပ္ေတြကိုကြ်မ္းက်င္၊ ရာသီဥတုအေၾကာင္းေလ့လာထားၿပီး သူတို႔ကိုလိုအပ္သလိုအသံုးခ်၊ ကာကြယ္တဲ့နည္းေတြရွာေဖြ Function ရယ္၊ ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ Building Materials ေတြ အေၾကာင္းႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိၿပီး၊ ေခတ္ေပၚ Building Supporting Facilities ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ ့ Mechanism ေတြကို ကြ်မ္းက်င္မယ္၊ Building ေတြရဲ႕ Farming System ေတြနဲ႔ Construction System and Process ေတြကိုနားလည္မယ္ဆိုရင္ လြယ္ကူပါတယ္။
Architect ေတြအတြက္ တကယ့္အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းက စကားလံုးေတြနဲ႔ဒီဇိုင္းလုပ္တာၿပီးသြားၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္က Drawing နဲ႔တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ပါပဲ၊ ဒီအပိုင္းမွာ ဒီ Building နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္အေရာင္အေသြး၊ အသြင္အျပင္၊ အရြယ္အစားနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆက္စပ္မႈ၊ အေစာပိုင္းက အေမးေတြရဲ႕အေျဖအားလံုးကို Drawing နဲ႔ေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး Building Design လုပ္ငန္းရဲ႕အထြတ္အထိပ္ပါပဲ၊ ဒီအပိုင္းမွာ Architects ေတြဟာ စာေတြတတ္ေန႐ံု၊ အေတြ႕အႀကံဳေတြမ်ားေန႐ံုနဲ႔ မရေတာ့ပါဘူး၊ Creative Thinking တီထြင္ႀကံဆႏိုင္မႈ၊ အသစ္ကိုဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို Adaption လုပ္ႏိုင္မႈ၊ အလွအပကိုခံစားတင္ျပႏိုင္မႈေတြ လိုလာပါတယ္၊ အဲဒါဟာ အႏုပညာ Art ပါပဲ။

အခု Building Design တစ္ခုက Drawing နဲ႔ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔နည္းေတြအေၾကာင္း ဆက္ေျပာရေအာင္…။

Design တစ္ခုဖန္တီးတာ…
Design တစ္ခုဖန္တီးတာရွိၿပီးသားကို ပံုတူကူးယူတာမဟုတ္ဘူး၊ အသစ္တစ္ခုကိုဖန္တီးတာ၊ ေလ့လာဆဲ၊ သင္ယူဆဲေက်ာင္းသားေတြ၊ ပညာသင္ေတြအေနနဲ႔ နာမည္ႀကီးတဲ့၊ ေကာင္းတဲ့ဒီဇိုင္းေတြကို မွီျငမ္းကိုးကားတာ လက္ခံႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားဒါလုပ္လို႔ ကိုယ္လည္းဒါပဲလုပ္ရမယ္၊ သူမ်ားမလုပ္ခဲ့လို႔ ကိုယ္လည္းမလုပ္ရဘူးဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားဒီဇိုင္းေတြကို ေလ့လာရာမွာ သူကဘယ္ေနရာမွာမို႔လို႔၊ ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္ေစခ်င္တာမို႔ ဘယ္လိုဒီဇိုင္းလုပ္တာလဲ၊ ကိုယ္က ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘယ္သူက ဘယ္လိုသံုးမွာ ဆိုရင္ ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကိုယ့္ဒီဇိုင္းျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းယူႏိုင္ရမယ္။

ေနာက္တစ္ခုက Building ကိုပံုစံထုတ္တဲ့ေနရာမွာ Basic Building Elements ေတြ အမိုး၊ နံရံ၊ ၾကမ္းခင္းဆိုတာေတြေဖ်ာက္ထားလိုက္၊ မင္းဟာ Design Principle ေတြကိုသိၿပီးသားပဲ။ အဲဒီထဲမွာ Basic Design Elements ေတြက ဘာေတြလဲ၊ အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ Lines, Planes, Volume ေတြကိုသင္ၿပီးသား၊ Design Principle ေတြနဲ႔ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မလဲဆိုတာပဲစဥ္းစားရမယ္၊ ဒီထဲမွာ Proportion, Unity, Rhythm, Repetition ဆိုတာေတြက တစ္ခုစီသီးျခားရွိေနတာမဟုတ္ဘူး၊ တြဲၿပီးဆက္စပ္ေနၾကတယ္။ ဒါေတြရဖို႔နဲ႔ ဒီဇိုင္းေလးက စနစ္တက်သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးရွိဖို႔ Basic Module တစ္ခုကေန Generate လုပ္ယူရမယ္၊ ပံုစံတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေပါင္းစပ္ၿပီး အသစ္လုပ္မလား။ (ပံုစံႏွစ္ခုမွာ ဆက္စပ္မႈရွိရမယ္) တစ္ခုကိုတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလိုက္ၿပီး(Direction, Rotation, Rigidity)
– ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးကို အသစ္လုပ္မလား။
– တစ္ခုခုကိုဖဲ့ထုတ္လိုက္တာမ်ိဳး လုပ္မလား။
– အဲဒီဖဲ့ထုတ္ထားတဲ့အပိုင္းက တစ္ေနရာမွာ တျခား Position တစ္ခုနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးထားမလား။
– တစ္ခုထဲ တစ္ခုထည့္ထားမလား။(Form and Function)
– တစ္ခုခုထဲကေန ေနာက္တစ္ခု တစ္စြန္းတစ္စေဖာက္ထြက္လာတာမ်ိဳးလား။
– တစ္ခုခုကိုဖဲ့ထုတ္ၿပီး အထဲက တစ္ခုခုကိုျပထားတာမ်ိဳးလား။
– ပံုစံမတူတဲ့အရာႏွစ္ခုကို ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ (Direction) ေပါင္းစပ္ၿပီးျဖစ္လာတဲ့ Imagine Shape တစ္ခုကိုယူမလား၊ ဘယ္ Elements ေတြ ဘယ္လိုပဲေပါင္းစပ္သည္ျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ Shape ေတြကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္သလဲဆိုတာ သိသိသာသာေပါင္းစပ္ျပရမယ္။

ဒီဇိုင္းတစ္ခုဖန္တီးေတာ့မယ္ဆိုရင္..
ဒီဇိုင္းတစ္ခုထုတ္ဖို႔ စာအုပ္နဲ႔မွီျငမ္းကိုးကားစရာေတြကိုပဲ အားကိုးေနစရာမလိုပါဘူး၊ လူေနအိမ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနည္းဆံုးဂိတ္ဒီဇိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဒီဇိုင္းကိုမဆိုစဥ္းစားရာမွာေတာ့ အတူတူပါပဲ၊ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Form ႏွင့္အသံုးျပဳမယ့္ Function ကို မွ်မွ်တတေပါင္းစပ္ေပးဖို႔ပါပဲ၊ ကုဗတံုး Cube ေတြ Cylinder ေတြေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပံုလိုခ်င္ရင္ နံရံ၊ အမိုးနဲ႔ ၾကမ္းခင္း၊ Wall ရယ္ Roof & Floor ရယ္လို႔ ခြဲစဥ္းစားစရာမလိုေတာ့ဘူး၊ Vertical effect ကိုပဲလိုခ်င္ရင္ နံရံေတြကို အတိုအရွည္၊ အနိမ့္အျမင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းသံုးၿပီး သူတို႔ ရဲ႕ေနာက္မွာ အမိုးေတြကိုလိုက္ထည့္ေပး႐ံုပဲ၊ Horizontal ကိုလိုခ်င္ရင္ အမိုးေတြကိုထင္ရွားေအာင္ဒီဇိုင္းလုပ္ၿပီး နံရံေတြကို သူတို႔ေအာက္မွာ တျခား Material ေတြနဲ႔ လုပ္လိုက္႐ံုပဲ၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကိုဒီဇိုင္းထုတ္ရင္ ႀကီးရာကေန တျဖည္းျဖည္းေသးသြားတဲ့ပံုစံအတိုင္း စဥ္းစားပါ၊ ဆိုလိုတာက Site ထဲမွာရွိေနမယ့္လမ္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ပံုစံကိုအရင္စဥ္းစားပါ၊ ၿပီးမွအေဆာက္အအံုရဲ႕ဒီဇိုင္းကိုစဥ္းစားပါ၊ အေဆာက္အအံုရဲ႕ Plan ေလးတစ္ခုထဲကေနစၿပီးမစဥ္းစားပါနဲ႔။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဇိုင္းဟာဒီဇိုင္းပါပဲ။ အဲဒီအထဲမွာ စာသင္ရင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါ့၊ ေဆးကုရင္ ေဆး႐ံုေပါ့၊ လူေနရင္ အိမ္ေပါ့၊ အိမ္နဲ႔တူတဲ့အိမ္ရယ္၊ ေဆး႐ံုနဲ႔တူတဲ့ ေဆး႐ံုရယ္၊ ေက်ာင္းနဲ႔တူတဲ့ေက်ာင္းရယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုပံုစံအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မွမရွိဘူး။
Construction မွာလည္း တိုင္ Column ေပၚမွာ Beam ၿပီးေတာ့ Beam ေပၚမွာ Floor တင္ဆိုတာလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘူး၊ ကုဗတံုး Cube တစ္ခုကို မင္းဆြဲတတ္တာပဲ၊ Sphere တစ္ခုကိုဆြဲတတ္တာပဲ၊ Cylinder တစ္ခုဆြဲတတ္တာပဲ၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို အဲဒီအတိုင္းဆြဲ႐ံုပဲ၊ မင္းဆြဲတဲ့အတိုင္းေဆာက္႐ံုပဲ။
မင္းဆီမွာရွိေနတဲ့ ဗိသုကာရစ္ခ်တ္မီယာရဲ႕ Church 2000, Jubilee Church ဒီဇိုင္းဟာ Wall ေတြကို Repeat အထပ္ထပ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ဒီဇိုင္းပဲ၊ အဲဒီ Walling ေတြ ထပ္သြားတဲ့ပံုစံနဲ႔ အရြယ္အစား၊ သူတို႔ထပ္ေနတာကို ဆက္သြယ္ေပးတဲ့အမိုးနဲ႔ တစ္ဖက္က Glsss Wall ေတြအေၾကာင္း ေသခ်ာၾကည့္ပါ။ သူတို႔ဟာ Vertical Line ေတြကို ပံုေဖာ္ထားတာနဲ႔တူတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ဒီဇိုင္းေတြမွာ Wall ေတြကို ေလးဖက္စလံုးပိတ္ပစ္တာမရွိဘူး။

ဗိသုကာ ဖရန္႔လြိဳက္႐ိုက္ရဲ႕ Falling Water ဒီဇိုင္းဟာဆိုရင္လည္း Roof Lineေတြကို အထပ္ထပ္နဲ႔အသားေပးၿပီး ဒီဇိုင္းလုပ္ထားတယ္၊ Roof အခ်င္းခ်င္းဆက္ေပးတဲ့ပစၥည္းအေနနဲ႔ပဲ Wall ေတြကိုသံုးထားတယ္၊ သူ႔ရဲ Roof ေတြဟာလည္း Rectangle Form ေတြကို Plan မွာအမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္ၿပီးထပ္ထားတာ၊ သူက Horizontal ကို ပဲ Design Roof လုပ္ၿပီးတခ်ိဳ႕ Line ေတြကို အမိုးေပၚထိထုတ္ၿပီး ဒီဇိုင္းကိုျပန္ထိန္းထားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ Horizontal Roof Line ေတြရဲ႕ထူးျခားခ်က္က Cantilever အႀကီးႀကီးေတြ ထုတ္ထားတာပဲ၊ သူတို႔ရဲ ့ Weight ကိုအေပၚထိုးထြက္ေနတဲ့ Wall ေတြက Visual အရ ျပန္ထိန္းထားတယ္၊ ေသခ်ာၾကည့္ပါ၊ အၾကာႀကီးၾကည့္ပါ။ နားလည္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္လိုက္တုၾကည့္ပါ။
ဗိသုကာတာဒါအိုအင္ဒိုရဲ႕ Koshino House ဒီဇိုင္းကေတာ့ Cube နဲ႔ Cylinder ေတြကိုပဲေပါင္းထားတဲ့ဒီဇိုင္းေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ Cube ေတြ Cylinder ေတြကိုဆက္ေပးထားတဲ့ေလွကားေတြ၊ လမ္းေတြ၊ Free standing wall အပိုင္းအစေလးေတြနဲ႔ Cube ေတြနဲ႔ Cylinder ေတြမွာ ေဖာက္ထားတဲ့ Opening ေတြကိုေသခ်ာၾကည့္ပါ။ Lighting ကို အထဲမွာ အမ်ားႀကီးမေပးထားဘူး။
လင္းေစခ်င္တဲ့ေနရာမွာပဲ လင္းေအာင္ အေပါက္ေတြရဲ႕ပံုစံ၊ ေနရာ၊ အရြယ္အစားေတြေရြးခ်ယ္ထားတယ္။ Volume Composition or Solid Geometrical Composition ေပါ့၊

 

ဒီဇိုင္းတစ္ခုျပဳလုပ္တယ္ဆိုတာ..
ဒီဇိုင္းတစ္ခုျပဳလုပ္တယ္ဆိုတာ လိုအပ္တဲ့ Function အရ Building အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီကိုသင္ထားတဲ့ Basic Design Elements ေတြအျဖစ္ အမွတ္ထားၿပီး သင္ထားတဲ့ Basic Design Principles ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး လူေတြရဲ႕စိတ္၊ မ်က္စိ၊ အာ႐ံုထဲမွတ္မိေန၊ စြဲေနေစႏိုင္တဲ့ Form တစ္ခုကို အ႐ိုးရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ Simplify ျပဳလုပ္တာပါပဲ။
ဗိသုကာေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဒီဇိုင္းေတြကိုလုပ္ခြင့္ရတုန္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြးၿပီး မွတ္မွတ္သားသားရွိမယ့္ ဒီဇိုင္းေတြျပဳလုပ္ခြင့္ရပါေစ…
ကမၻာေက်ာ္ Architect တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခြင့္ရပါေစ။    ။

ခိုင္ဝင္းလတ္