Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓမၼာ႐ံုႏွင့္အတူ

ၿမိတ္ေက်ာင္းသား လူငယ္တစ္ေယာက္ ၁၉၅၃/၅၄ ခု၊ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ညေန ၅း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ BAC – Dakota ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ဆိုက္ေရာက္လာ၏။ ထိုကာလက မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္းကား ကြန္ကရိ Temac မဟုတ္ဘဲ စစ္သံုးမ်ားပါေသာ ယာယီစစ္သံုးသံျပားခ်ပ္ခင္းေျပးလမ္း အေျခအေနျဖင့္သာ။
ထိုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္ကိုစဖြင့္၏။ (ယင္းေကာလိပ္အေဆာက္အဦသည္ ဗိသုကာစည္သူဦးတင္၏ ဒီဇိုင္းျဖစ္ပါသည္။) တနသၤာရီတိုင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာလာတက္လွ်င္ အေဆာင္ေနခြင့္မေပးပါ။
ကမာရြတ္ (ထိုစဥ္ကရွိခဲ့ေသာအဝိုင္းႀကီး) အနီး ဦးထြန္းလင္းၿခံထဲရွိ သူ၏ေဆြမ်ိဳးဦးေလး၏အိမ္တြင္ေနၿပီး ေန႔ေက်ာင္းသားအျဖစ္တက္ဖို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္လာခဲ့၏။ ယင္းအိမ္မွ တစ္ဖာလံုမွ်သာေဝးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုသို႔ ညေနတိုင္းလိုလို သူေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဤလူငယ္သည္ ဗိသုကာဒႆန ေနာက္ခံသေဘာတရားကို လံုးဝမသိ၊ နားမလည္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုအေဆာက္အဦ၏ ဗိသုကာ့လက္ရာဟန္ကို မ်က္ကန္းႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်ခဲ့သည္။
သူအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားျဖစ္လာေတာ့ ရာမညအေဆာင္တြင္အခန္းရသည္။ ဗိသုကာေက်ာင္းသားဘဝေလးႏွစ္တာအတြင္း (ေက်ာင္းပိတ္ရာသီမွအပ) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုကို ဗိသုကာအသိေလးနဲ႔ ၾကည့္တတ္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဓမၼာ႐ံုသို႔ သူအေရာက္မ်ားခဲ့သည္။
အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုလည္းရွိေသး၏။ ထိုသူငယ္၏ေမြးႏွစ္ႏွင့္ ဤတကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုအား အုတ္ျမစ္ခ်ႏွစ္တူေနသည္။ တစ္ႏွစ္တည္း ဖြားဆိုႏိုင္ပါ၏။ သူ႔ေမြးေန႔က ၅၆ ရက္ေစာပါသည္။ သူတကၠသိုလ္ေရာက္သည့္ႏွစ္တြင္ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ အသက္ ၂၀ ႏွစ္ရွိေနၿပီေပါ့။
ဤလူငယ္ဗိသုကာဘြဲ႕ရၿပီးသည့္ေနာက္ ဆရာႀကီးစည္သူဦးတင္ KSM ႐ံုးတြင္အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။ ဤအေဆာက္အဦသည္ မိမိတို႔စြဲလန္းယံုၾကည္ထားသည့္ ေလးကြ်န္းတစ္ျမင္းမိုရ္၊ ေမ႐ုေတာင္ ဗဟိုျပဳ၊ စိတ္ကူးယဥ္ျမန္မာ့စၾကာဝဠာအေၾကာင္းျပဳၿပီး ပံုထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာ့ဗိသုကာ့လက္ရာဟန္ဆိုတာ ဒီေခတ္မွာေတာ့ ဒီပံုသို႔ေျပာင္းလဲလာသည့္ Symbolic Architec os Symbolism ဟန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္သိရ၏။
စင္စစ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သက္ဝင္ယံုၾကည္ထားသည့္ ေလးကြ်န္းတစ္ျမင္းမိုရ္ စၾကာဝဠာပံုရိပ္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတက္ခဲ့သူတိုင္းနားလည္ၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအားသိမထားလွ်င္ ျမန္မာ့အႏုပညာ၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာဓေလ့၊ ျမန္မာ့ဗိသုကာ့လက္ရာဟန္ကို နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အ-ထ-က ထြက္ေက်ာင္းသား၊ ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ေက်ာင္းထြက္တို႔မသိၾကပါ။

စိန္ရတုသဘင္က်င္းပစဥ္ (၂၀ဝ၈) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံု၏ မူလလက္ရာဟန္ရသကို ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဒီဇိုင္းေမာင္ေအးျမင့္က တိတိက်က်ေရးဆြဲမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သူ၏လက္ရာဆြဲပံုကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ား အလြမ္းေျပ႐ႈစားရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ပီျပင္ေသာျမန္မာ့႐ိုးရာဗိသုကာအႏုပညာ၏ရသကို ခံစားႏိုင္ၾကပါေစသည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၁၉၆၄ ခုေရာက္မွ “တကၠသိုလ္မ်ားဓမၼာ႐ံု” အမည္သစ္သို႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ မူလအမည္က “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံု” ပါ။
အက်ယ္အဝန္းဧက ၁၀ဝ ခန္႔ရွိေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းႀကီး၏ Master Plan သည္ ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာ Mr. Foster, RIBA ၏ဒီဇိုင္းလက္ရာျဖစ္၏။ ဘြဲ႕ႏွင္းခန္းမ အေဆာက္အဦႀကီးမွအစ ဂ်ပ္ဆင္ခရစ္ဝတ္ေက်ာင္း ေမွ်ာ္စင္အလယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦအဆံုး အားလံုးေသာအေဆာက္အဦတို႔၏ ဒီဇိုင္းလက္ရာဟန္သည္ ၂၀ ရာစုဆန္းစကာလ Functionalism Style ဟန္ျဖင့္ရွိၾက၏။
ဂ်ပ္ဆင္ဝတ္ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ခ်ိန္မွ ေနာင္ ၁၁ ႏွစ္ခန္႔ၾကာမွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုကို Traditional Nationalism ႐ိုးရာ-အမ်ိဳးသားဟန္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းေပၚလာ၏။ သာမညအားထုတ္မႈျဖင့္ ကိုလိုနီအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ဗိသုကာအႏုပညာမာန္ ဝင့္ႏိုင္ေစဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းအခ်က္ကို ေက်ာက္ကမၺည္းစာတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ဤကမၺည္းထိုးေက်ာက္စာသည္ ဓမၼာ႐ံုဆင္ဝင္ေအာက္ လက္ဝဲနံရံေပၚတြင္ရွိ၏။
“သာသနာႏွစ္ ၁၄၇၇၊ ေကာဇာႏွစ္ ၁၂၉၅ ခု တ ေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ စေနေန႔ (၁၉၃၃-၁၂-၁၀) ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အလယ္-ေတာရဆရာေတာ္- အဂၢမဟာပ႑ိတ ေကာသလႅာဘိဓဇ – အုတ္ျမစ္ခ်ေတာ္မူသည္။”
မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ႐ိုးရာဗိသုကာႀကီးဆရာခင္၏ Symbolism သေကၤတဗိသုကာ့လက္ရာဟန္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚအင္ဂ်င္နီယာ-ဗိသုကာ စည္သူဦးတင္ KSM တို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေပါင္းစပ္ခ်က္၏ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ မူလဒီဇိုင္းတြင္ ဘံု ၇ ဆင့္ျပာသာဒ္တြင္ စိန္ဖူးအထြဋ္တင္ထားသည့္ ဂႏၶကုဋိေဆာင္သည္ တင့္တယ္လွပါ၏။

စိန္ရတုႏွစ္ (၂၀ဝ၈-ခု) ျပင္ခ်ိန္တြင္ ထပ္တိုးပိုျမင့္လက္ရာသည္ အသြင္တြင္မဆိုးလွေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာဘက္တြင္ညံ့ေသာေၾကာင့္ ဆယ္ႏွစ္မျပည့္မီ ေဆြးျမည့္ျပဳတ္က်ေနေပၿပီ။ ယင္းႏွစ္ ထိုးေၾကးျပားစာတစ္ခ်ပ္ ဆင္ဝင္ေအာက္တြင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ျြကားသည့္ေလသံျဖင့္ကပ္ထားသည္။ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အမႊမ္းအေျပာက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပာသာဒ္ေဆာင္၏အေျခေရေျမာင္းေပၚတြင္ ျပန္႔ႀကဲေနေပၿပီ။
ဓမၼာ႐ံုဝင္းႀကီးထဲတြင္ မသပ္ရပ္ေသာလူေနအိမ္ငယ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား Parking မ်ားျဖင့္ျပည့္ေနသည္။ သူတို႔သည္ ဓမၼာ႐ံုအား ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳၾကဟန္မတူပါ။ သူတို႔၏အေနအထားသည္ သာသနိကအေဆာက္အဦအား အဂါရဝျပဳေနသေယာင္ရွိ၏။ ဓမၼာ႐ံု၏ခန္႔ညားမႈပသာဒအား ဖ်က္ဆီးေနသည့္ဟန္ျမင္ရသည္။ တကယ့္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါ၏။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ ၁၀ဝ ေက်ာ္ ကိုလိုနီေခတ္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ Cultural finesse အေျခခံဗဟုသုတေခါင္းပါးခဲ့သည္။ ယေန႔တိုင္ အသိဥာဏ္အရာတြင္ ျပန္လည္နလံမထူေသးေၾကာင္း လက္ေတြ႕သာဓကတစ္ခုေပတည္း။
ဝဲလင္းစႀကႍန္ႏွစ္ဘက္ရံထားသည့္ ပင္မအာ႐ံုခံ ဓမၼာ႐ံုခန္းမႀကီးကို တစ္လည္ေဖာ္ဘံုႏွစ္ဆင့္ျဖင့္မိုးထား၏။ ယင္း၏ေခါင္႐ိုးတြင္ က်ိရန္းမ်ားစဥ္တန္း၍ ေဝယန္ကိုအလယ္ထားကာ အေဆာ္မ်ားျဖင့္ရံေပးထားသည္။
ေခါင္႐ိုး Ridge line မ်ား၏ေတာင္စြန္ႏွင့္ ေျမာက္စြန္တို႔ေခါင္ဖြင့္အား ျမင္းမိုရ္ Gable ပိတ္သည္။ ဟသၤာ (ဘဲ) ေတာင္၏ထိပ္ဦးစြန္တို႔မွာ ဒုရင္တိုက္၊ ဒုရင္လိုက္တို႔ျဖင့္ တံစက္ၿမိတ္တို႔မွာ ေထာင့္တုယင္တို႔ျဖင့္ အမႊမ္းအေျပာက္တင္ထားသည္။

ယင္းအေျပာက္တင္ Motifs တို႔၏ကိုယ္စားျပဳ သေကၤတတို႔တြင္ နိမိတ္ၫႊန္းအဓိပၸာယ္အသီးသီးရွိၾက၏။ သိလိုလွ်င္ မြန္ပညာရွိဦးေရႊေနာ္ (၁၉၀၇-ခု) ေရးခဲ့ေသာ “အာဒိ-ကပၸ ကမၻာဦးက်မ္း”၊ “မံုေရြး (ဆရာေတာ္) ၏မွတ္စု၊ေဒၚခင္ခင္စု၏ “ျမန္မာ့ဗိသုကာက်မ္း” (၁၉၆၁) ႏွင့္ က်မ္းျပဳသူ (၂၄/၃/၂၄)၊ ဦးတင္၊ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္းႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရားႀကီး ရာဇသတ္ေခၚေသာ အမိန္႔ေတာ္တမ္းႀကီး (၅-တြဲေပါင္းခ်ဳပ္) တတိယအႀကိမ္-၂၀၁၂၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ၊ ရန္ကုန္တို႔ကို အဖန္ဖန္ဖတ္႐ႈၿပီးဆင္ျခင္လွ်င္ စာ႐ႈသူအား အတန္ငယ္ကူညီလိမ့္မည္။
ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ Cultural Finesse ဆိုင္ရာအေျခခံဗဟုသုတ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ေခါင္းပါးခဲ့ရ၏။ အေျခခံေကာင္းေသာအေဟာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သစ္ဆန္းေသာအျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစႏိုင္သည္။ သမိုင္းအစစ္မရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ေခတ္သစ္နည္းပညာကိုသာ အားကိုးေနၾကရသည္။
သူ႔ကြ်န္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသက္ေသျပဖို႔ ေဒၚလာႀကဲၿပီး “ကမၻာ့အေမြမႏွစ္မ်ား” ဟု ေခါင္းစီးတပ္ကာ လိုက္ထိန္းသိမ္းေနသည္ကို ျမင္သင့္ပါ၏။ မကန္႔ကြက္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔လူရာမဝင္မီက ျမန္မာတို႔ယဥ္ေက်းမႈကပြင့္ လန္းခဲ့ၿပီဟူသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ဗိသုကာ့လက္ရာဟန္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတို႔နားလည္ထားသင့္၏။

စာေရးသူ၏ကိုယ္ေတြ႕သာဓကတစ္ခုကိုေျပာျပပါမည္။ ဗိသုကာ ၁၅ ႏွစ္ကြဲကြာေနခဲ့ေသာ တပည့္ရင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုတြင္ျပန္ဆံုေတြ႕ဆံုရသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ ၁၅ ႏွစ္တာဘဝမွာ သူက်င္လည္ရခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အေတြးအေခၚအား စမ္းသပ္ရန္ သူႏွင့္ေဆြးေႏြးမိပါ၏။
သူေက်ာင္းသားဘဝက ဗိုလ္စိတ္ေပါက္ေနေသာ သူ႔ဆရာ၏ေလသံအတိုင္း “ဒါေတြကအသံုးက်တဲ့အရာ ေတြမဟုတ္ဘူး။ These motifs serve no purpose ဟု မိမိအားေျဖခဲ့သည္။ ဗိသုကာအသိဥာဏ္ သူ႔တြင္တိုးတက္ျခင္းလံုးဝမရွိေၾကာင္းသိရ၏။
ဪသာ္…ဒီဆရာႏွင့္ ဒီတပည့္တို႔ခမ်ာ ဗိသုကာဘြဲ႕၊ မဟာဘြဲ႕ေတြရထားၾကသူေတြမို႔ လူေတာ္လူခြ်န္မ်ားဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓေလ့၊ ျမန္မာ့စ႐ိုက္ဘက္တြင္ သူတို႔သည္ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကအတိုင္းရွိေနတုန္းပါပဲလား။ ျမက္ရိတ္ႏြားေက်ာင္းၿပီး အသက္ေမြးေနရသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လယ္ေတာသားထက္ ျမန္မာမႈအရာတြင္ သူတို႔ ပို-မလာ၊ တယ္-မထူးၾကသူေတြပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့မိ၏။
ၿမိတ္ေက်ာင္းသား ထိုလူငယ္အတြက္ မိမိႏွင့္သက္တမ္းတူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုကို စိတ္ထဲစြဲသြားသည္။ အင္/ယာ – ဗိသုကာစည္သူဦးတင္ယ, KSM သည္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ အမွတ္-၁၃၆၊ တတိယအထပ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္႐ံုးဖြင့္ထား၏။ ဘြဲ႕ရၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာသိမွတ္ဖို႔ အလုပ္သင္ဝင္ရသည္။ အန္ကယ္လ္ဦးတင္က သူတကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုအား ဒီဇိုင္းပံုထုတ္စဥ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေျပာျပ၍ ပို၍သိခြင့္ရခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ႀကီး၏ပရဝုဏ္ဝင္းထဲတြင္ ၁၂၉၅ ခုက ျမန္မာ့႐ိုးရာဗိသုကာ့လက္ရာဟန္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ပူေဇာ္ထားႏိုင္ေစခဲ့သည္။ ဤ “တကၠသိုလ္မ်ားဓမၼာ႐ံု” သည္တစ္ပါးသူတို႔အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ကို မခန္႔မွန္းတတ္ေသာ္လည္း ဤၿမိတ္ဇာတိေက်ာင္းသားလူငယ္အား ဗိသုကာပညာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တစ္မူထူးျခားေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ဘဝအားမာန္ကိုတိုးပြားေစခဲ့သည္။
ဗိသုကာသင္႐ိုးတြင္မပါရွိေသာ္လည္း ကထိကျဖစ္လာေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ဗိသုကာဒီဇိုင္းလမ္းၫႊန္ ၁၄ ခ်က္ ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၄ ခုေျမာက္အခ်က္သည္အေရးအပါဆံုးျဖစ္၏။ “The INSPIRATIONALISM သို႔မဟုတ္ The SPIRIT of ARCHITECTURE” ဟူသည္ ထိုအရာပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစႏိုင္ခဲ့သည္။
ဗိသုကာသင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ကိုယ္ပိုင္လက္ေတြ႕ခံစားသေဘာေပါက္ေစႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤတကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ံုအေဆာက္အဦက ျမန္မာ့ကိုယ္ပိုင္ဟန္အား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔ မိမိအားအထူးေက်းဇူးျပဳခဲ့ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

 

ေဒါက္တာလြင္ေအာင္-ဗိသုကာ

အေရွ႕ႀကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

၁ – ၁၁ – ၂၀၁၈