Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

SIX Materials & The Architects

အေဆာက္အဦတစ္လုံးတည္ေဆာက္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ Material အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကရာ ထို Material မ်ားထဲတြင္အခ်ဳိ႕ေသာ Material မ်ားမွာ နာမည္ၾကား႐ုံျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဗိသုကာပညာရွင္ကို တန္းၿပီးျမင္ ေယာင္မိေစသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္ Material ေျခာက္မ်ဳိးကို ဗိသုကာပညာရွင္ေျခာက္ဦး၏လက္ရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ရတနာေျခာက္ပါးသဖြယ္တင္စားခံရသည္။ အတြဲအဖက္အျဖစ္ တင္စားခံရ သည္မ်ားမွာ –

 1. Oscar Niemeyer ႏွင့္ Concrete
 2. Alvar ႏွင့္ Brick
 3. Zaha Hadid ႏွင့္ Composite Fibers
 4. Frank Gehry ႏွင့္ Metal
 5. Kengo Kuma ႏွင့္ Wood
 6. Sanaa ႏွင့္ Glass တို႔ျဖစ္သည္။

 1. Oscar Niemeyer ႏွင့္ Concrete

Niemeyer ၏လက္ရာအမ်ားစုတြင္ Concrete ကို အဓိကထားအသုံးျပဳထားၿပီး Concrete ႏွင့္ခြဲျခားမရ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အျခားေသာဗိသုကာပညာရွင္မ်ားသည္လည္း Concrete ကို အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း Oscar Niemeyer ၏ Concrete အလွအပႏွင့္ Structure အေပၚ နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို မည္သူမွ်မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ အ သုံးမ်ားသည္ကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ Cathedral of Brasilia ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံရွိ Oscar Niemeyer International Cultural Centre တို႔တြင္အထင္းသားေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ Niemeyer ႏွင့္ Lucio Costa တို႔က ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘရားဇီးႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ျဖစ္သည့္ Brasilia ၏ ေခတ္ေျပာင္းျခင္းသေကၤတအေနျဖင့္ Cathedral of Brasilia အတြက္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ Concrete ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေတာက္ေျပာင္ေခ်ာ ေမြ႔ေနေသာ အျဖဴေရာင္ Concrete မ်က္ႏွာျပင္သည္ ၿမိဳ႕၏အသည္းႏွလုံးျဖစ္႐ုံသာမက ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ဒန္ ၀ါဒကိုပါ ထင္ဟပ္ေနေစသည္။ Concrete ျဖင့္ Niemeyer သည္ သူ၏ေခတ္ၿပိဳင္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားထက္ သိသာထင္ရွားခဲ့သည္။

Concrete ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ Concrete တြင္ပါ၀င္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာအမ်ားစုတြင္အလြယ္ တကူရရွိႏိုင္သည္။ သဘာ၀ေက်ာက္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ Concrete သည္ အျပစ္အနာအဆာကင္းသည္။ Concrete ကို ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး အလိုရွိသည့္ခံႏိုင္ရည္အားရရန္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ Concrete သည္ တာရွည္ခံ ႏိုင္ေသာ Material တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႀကိဳက္သလို ပုံစံေဖာ္ႏိုင္သည္။ ကာလသက္တမ္းၾကာလာေသာ္လည္း ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈနည္းပါးသည္။ Concrete သည္ မီးမေလာင္သည့္သေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အတြက္ အေဆာက္ အဦကို မီးေလာင္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္မ်ားကိုပါ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ Shelter မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။ Concrete ၏ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ အျခား Material မ်ားထက္စာလွ်င္ Concrete ၏ ဆြဲဆန္႔အားသည္ အလြန္နည္းပါးသည္။ Concrete ၏ အေလးခ်ိန္ သည္ မ်ားသည္။ Formwork အၿမဲလိုအပ္သည္။ ကြဲအက္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္။

 1. Alvar ႏွင့္ Brick

ဒီဇိုင္နာ တျဖစ္လဲ ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ ႐ုပ္ထု ထုလုပ္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ Alvar Aalto ၏လက္ရာမ်ား သည္ သာမန္ဗိသုကာလက္ရာမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထူးျခားဆန္းသစ္လွသည္။ အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ လည္း ဖန္ထည္ႏွင့္ မီးအိမ္မ်ားသာမက ဒီဇိုင္းတစ္ခုလုံးကိုၿခဳံငုံကာ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားသာမက အေသးစိတ္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူျဖစ္သည္။ သူ၏လက္ရာအမ်ားစုတြင္အုတ္ကိုအမ်ားဆုံးအသုံး ျပဳထားသည္ကို Finland ႏိုင္ငံ၊ Muuratsalo ရွိ Experimental House တြင္လည္းေကာင္း၊ Jyvaskyla  တကၠသိုလ္၏မ်က္ႏွာစာမ်ားကိုပါ ေထာင့္ခ်ိဳးပုံမ်ားကို အုတ္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ဖန္တီးထားပါသည္။

Always credit © Nico Saieh as author of these photographs

Brick ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ရႊံ႕အုတ္မ်ားႏွင့္ မီးဖုတ္အုတ္မ်ားသည္ မေၾကာခိုင္ခံ့ၿပီး ပြန္းပဲ့ဒဏ္ႏွင့္ မီး ဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ Structural Material မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ အေရာင္မ်ဳိးစုံ၊ ပုံစံမ်ဳိးစုံ ႏွင့္ အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသျဖင့္ Aesthetic Material မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ စရိတ္နည္းပါးသည္။ အုတ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ Structure ကိုၿဖိဳခ်မည္ဆိုလွ်င္လည္း အခ်ိန္ကုန္သက္ သာကာ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ မီးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအလြန္ျမင့္မားသည္။ ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္းပတ္၀န္း က်င္ညစ္ညမ္းမႈနည္းပါးသည္။

Always credit © Nico Saieh as author of these photographs

Always credit © Nico Saieh as author of these photographs

Brick ၏ ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္သုံးစြဲမႈမ်ားသည္။ အၿမဲငလ်င္လႈပ္ေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေရကိုအလြယ္တကူစုပ္ယူႏိုင္သည္။ ဆြဲဆန္႔အားခံႏိုင္ရည္ အလြန္နည္း ပါးသည္။ ေသခ်ာသန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ပါက မ်က္ႏွာျပင္ၾကမ္းေသာအုတ္မ်ားတြင္ မိႈမ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္သည္။ အုတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈရွိသည္။ အမ်ဳိးအစားမေကာင္းေသာအုတ္မ်ားသည္ ေနႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိန္ၾကာပါက အေရာင္လြင့္ျခင္းျဖစ္ေပၚသည္။

 1. Zaha Hadid ႏွင့္ Composite Fibers

Zaha Hadid ၏လက္ရာမ်ားသည္ Material အသစ္အဆန္းမ်ားကို ဦးဆုံးသုံးစြဲထားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲ လွသည့္ ဂ်ီၾသေမႀတီပုံရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ Concrete ၏အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ေစသည္ဟု ထင္ရသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားကာ လိုသလိုပုံသြင္းႏိုင္ေသာ Composite Fiber မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး အေဆာက္ အဦပုံစံအေပၚလိုက္၍ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈရွိသည္။ Azerbaijan ႏိုင္ငံ၊ Baku ရွိ Heydar Aliyev Center တြင္ Glass Fiber Reinforced Polyester ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အျပင္ပိုင္းကို ဆက္ေၾကာင္းမဲ့ေနသေယာင္ ဖန္တီးထားသည္။

Composite Fiber ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ိဳ႕မွာ လိုအပ္သလို ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိ သည္။ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူသည္။ ခံႏိုင္ရည္အား ထက္စာလွ်င္ အေလးခ်ိန္နည္းပါးသည္။ မိုးႏွင့္ အျခားဓာတု ပစၥည္းမ်ား၏တိုက္စားမႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ External Shell Structure မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ အလြန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။

Composite Fiber ၏ ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားသည္။ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍မရႏိုင္ေပ။ ေရစိမ့္၀င္ေသာအခါ ပြတက္လာျခင္း၊ ကြဲအက္လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရေငြ႔ပ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

 1. Frank Gehry ႏွင့္ Metal

Frank Gehry သည္ တိုက္ေတနီယမ္မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည့္ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ Guggenheim Museum Bibao အေဆာက္အဦေၾကာင့္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္လည္း သတၳဳ ခ်ပ္ျပားမ်ားကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့သည္။ သံမဏိခ်ပ္မ်ား အသုံးျပဳကာ LA ရွိ Walt Disney Concert Hall ႏွင့္ Las Vegas ရွိ Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health မ်ားတြင္ ေငြေရာင္ေတာက္ေတာက္ သတၳဳျပားျဖင့္ အရည္ပုံစံတြန္႔လိမ္ကာ ပုံသ႑ာန္မမွန္ေသာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထင္းကနဲျဖစ္ေနေစ ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

Metal ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ မီးေလာင္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ ေန ေရာင္ကို ေကာင္းစြာအလင္းျပန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔ အပူ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္သည္။ အျခား အမိုး Material မ်ားထက္စာလွ်င္ ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

Metal ၏ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ မိုးမ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္အသုံးျပဳလွ်င္ သံေခ်းတက္ျခင္းမ်ားႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ သည္။ ေရယိုစိမ့္ရာတြင္ ဖာေထးရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ခ်ိတ္မ်ား၊ စင္မ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္လည္း အျခားပစၥည္းမ်ား ၏အကူအညီလိုအပ္သည္။ သစ္သားကဲ့သို႔ လွပေၾကာ့ရွင္းမႈမရွိေပ။ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ က်ဳံ႕ျခင္းဆန္႔ျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

 1. Kengo Kuma ႏွင့္ Wood

သဘာ၀တရားကိုႏွစ္သက္သည့္ Kengo Kuma သည္ သစ္သားမ်ားကိုအသုံးျပဳကာ ကမၻာေပၚတြင္ထင္ ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ သစ္သားအေဆာက္အဦမ်ားစြာကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Cite des Arts et de la Culture တြင္ သစ္သားမ်က္ႏွာစာသည္ အတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ သေဘာတရားကုိအသုံး ျပဳထားၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ GC Prostho Museum Research Center တြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ Kuma ၏ကြၽမ္း က်င္မႈမွာ ေလးလံၿပီးထူထဲေသာသစ္သား Material ကို ႏူးည့ံၿပီးေပါ့ပါးသည့္အသြင္မ်ဳိးျဖစ္ေနေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Wood ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ိဳ႕မွာ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစသည္။ အလုပ္သ မားအနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးႏုိင္သည္။ ေပါ့ပါးသည္။ တပ္ ဆင္ရ လြယ္ကူသည္။

Wood ၏ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္မရွိေပ။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေတာင့္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ မီးေလာင္လြယ္သည္။ အလြယ္တကူထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သည္။

 1. Sanaa ႏွင့္ Glass

ဂ်ပန္အေျခစိုက္ျဖစ္ေသာ Sanna သည္ မွန္ခ်ပ္မ်ားအသုံးျပဳၿပီး ထိုးေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေသာ ထုထည္မ်ားဖန္ တီးႏိုင္မႈျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Louver Lens တြင္ ၾကည့္မွန္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္ မွန္မ်ားကိုအသုံးျပဳထားၿပီး အေလးခ်ိန္စီးမႈႏွင့္ ကမၻာ့ဆြဲအားမဲ့ေနသေယာင္ ဖန္တီးထားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ New York ၿမိဳ႕ ရွိ New Art Museum တြင္လည္း မွန္မ်ား၊ တာရွည္ခံႏိုင္ေအာင္ Anodized Aluminium ဇကာကြက္မ်ားႏွင့္ အျဖဴေရာင္ နံရံမ်ားကိုေပါင္းစပ္အသုံးျပဳကာ တလက္လက္ေတာက္ပေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။

Glass ၏ေကာင္းက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ အလင္းျပန္ျခင္း၊ အလင္းယိုင္ျခင္းႏွင့္အလင္းစုပ္ယူျခင္းမ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ မွန္ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အေဆာက္အဦကို ပိုၿပီးလွပေစသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ရလြယ္ကူသည္။ မွန္ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အခန္းအတြင္းပိုင္းေနရာပိုမိုရရွိႏိုင္သည္။ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစုံအေရာင္ မ်ဳိးစုံရရွိႏိုင္သည္။

Glass ၏ဆိုးက်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ႂကြပ္ဆတ္အက္ကြဲလြယ္သည္။ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္မရွိသည့္အတြက္ ခံႏိုင္ ရည္ရွိေအာင္ျပဳလုပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားႏိုင္သည္။ အပူကိုဟန္႔တားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အခန္း တြင္း အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္သည့္အခါ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားႏိုင္သည္။ အေဆာက္အဦကိုၿဖိဳခ်ၿပီးေသာ အခါ မွန္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ခက္ခဲသည္။

 

ၿငိမ္းဆုသက္

 

References

 

Author

James Taylor-Foster

Website

Arch Daily

Date

March 5, 2014

 

 

error: ကူးယူခြင့္မျပဳပါ။ ခြင့္မျပဳဘဲ ကူးယူထားျခင္းေတြ႕ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူပါမည္။