Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

John Pawson’s House (ဗိသုကာဂၽြန္ေပါစံ၏အိမ္)

ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံႏွင့္စကားစျမည္ ကုိေရးသားၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုသူ၏အိမ္အေၾကာင္းကို ေရးသားရ သည္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဗိသုကာအဖို႔ အရသာေတြ႕ေနမိပါသည္။ သူႏွင့္စကားစျမည္တြင္ သူက သူ႔အိမ္အေၾကာင္း ကို အမ်ားအျပားေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။
ေမးျမန္းသူက ဗိသုကာတစ္ဦးပမာ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ဂြၽန္ေပါစံကလည္း ဗိသုကာဆရာႀကီးပီပီ သူ ၏အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ လိမၼာပါးနပ္စြာေျဖဆိုသြားခဲ့ပါသည္။ သူ၏အေျဖမ်ားက ရွင္းပါသည္။ ရွင္း ေနေသာသူ၏ အေတြးကုိ တကယ္တမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ရွင္းလင္းစြာေပၚလြင္ေနပါေတာ့ သည္။
ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံ၏အိမ္ကို ေဆာက္လုပ္စဥ္ကာလမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သူ ဖန္တီးတီထြင္ကာ ပံုထုတ္ခဲ့သည္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ သူ၏ဗိသုကာပညာ အတိမ္အနက္ကို သိျမင္ႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံသည္ အ႐ိုးရွင္း ဆံုးေသာ ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ သည္မွာလည္း ေပၚလြင္ထင္ ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ သူသည္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးဗိသုကာပညာရွင္အျပင္ပံုစံထုတ္လုပ္သူ (Designer) တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
သူ၏ေမြးေန႔သကၠရာဇ္မွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ရွိ ဟာလီဖက္စ္ (Halifax) ေယာက္႐ိႈင္းယားျပည္ နယ္တြင္ ေမြးဖြားပါသည္။ သူငယ္စဥ္က အီတန္ (ETON) ၿမိဳ႕၏ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ သူ႔မိသား စုပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ပါေသးသည္။
သူ၏အသက္အစိတ္၀န္းက်င္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရွိဂ်ပန္ဗိသုကာ ပညာရွင္ ရွီ႐ိုကူရာမာတာ (Shiro Kuramata) ထံသို႔သြားေရာက္ေနထိုင္ၿပီး ၎ပညာရွင္ႀကီး၏ ဖန္တီးစိတ္အ ေျခအေနမ်ားစြာကို ေလ့လာစုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ ဗိသုကာပညာ ရွင္မ်ားအသင္းသို႔၀င္ပါသည္။ ဗိသုကာအလုပ္ကို မိမိကိုယ္ပိုင္အလုပ္အျဖစ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာလုပ္ ကိုင္ပါသည္။
ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံသည္ ဗိသုကာပညာ၏အေျခခံဇစ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ေနရာ (SPACE)၊ အခ်ိဳးအစား (PROPORTION)၊ အလင္းေရာင္ (LIGHT)၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ား (MATERIALS) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေကာင္း မြန္ေသာရလဒ္မ်ားကိုရွိေစမည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြေလ့ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ သူသည္႐ိုးရွင္းမႈ (SIMPLICITY) ကို လြန္စြာအားသန္သူျဖစ္ၿပီး၊ ၎႐ိုးရွင္းမႈကိစၥ အႏုသုခုမ ပညာနယ္ပယ္တြင္ပါ မ်ားစြာအားေပးသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္အလုပ္မ်ား (Project) ကို ႀကီးသည္ ငယ္သည္မေရြးလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီး လူေနအိမ္မ်ား (Private Residences) ကို ပိုမို၍စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ ကိုင္ပါသည္။ ႐ိုးရွင္းမႈ၏အလွတရား (Minimalist Aesthetics) မ်ားကိုလည္း သူ၏ပံုစံမ်ား (Designs) တြင္ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ဗိသုကာ၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုကို ေျပာျပလိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ေပၚ မရီ နာေဗး (Marina Bay) ေနရာႏွင့္မနီးမေ၀းေနရာရွိ ေရွးသမိုင္း၀င္အိမ္တန္းမ်ား (Heritage Houses) ၏မ်က္ႏွာ စာမ်ား (Facades) ကို ေရွးမူအတိုင္းထားရွိရန္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္း (Interior) ကိုမူ စိတ္တိုင္းက်ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ယခုလည္း ဂြၽန္ေပါစံ၏ေနအိမ္သည္လည္း အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎ ေနအိမ္ကို သူ၏ဇနီးျဖစ္သူကတ္သရင္းက သူ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြာေနခိုက္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟုဆိုပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ဇနီးျဖစ္သူကပင္ လိုအပ္သည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို သူကိုယ္တိုင္လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးကာေျဖ ရွင္းခဲ့သည္ကိုလည္း သေဘာက်ေနမိပါေသးသည္။
ထိုေနအိမ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးထုတ္ရာ၌ အလုပ္ရွင္မ်ား (Clients) မွာ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူအျပင္ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္းကိုလည္းေျပာပါေသးသည္။ သူ႔ဇနီး၀ယ္ယူထားသည့္အိမ္ကို သူစတင္ေတြ႕ျမင္ စဥ္က “လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏တစ္ဆက္တည္း ဆင္တူေဆာက္ထားသည့္တန္းလ်ားအိမ္” (A London Terraced House) ဟူ၍ျမင္ေတြ႕ရၿပီး သူဘာမ်ားျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါ့မလဲဟု အေတြးေရာက္မိပါသည္။

သူ၏ေနအိမ္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၅၀၀ စတုရန္းေပမွ်သာရွိၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာေလွကားမ်ားပါရွိပါ သည္။ အေနာက္တိုင္းစံႏႈန္းအရ သူ၏အိမ္သည္ မက်ယ္၀န္းပါ။ သူေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအဖို႔မူ က်ယ္ ေျပာသည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
ဗိသုကာမ်ားအဖို႔ ပံုစံျပဳစုရာတြင္ အလ်ားအနံက်ယ္က်ယ္ရွိေသာေနရာ (Space) လိုလားႏွစ္သက္ၾကပါ သည္။ ယခုဂြၽန္ေပါစံ၏အိမ္သည္ တန္းလ်ားစနစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္သည့္အတြက္ သူ႔အဖို႔ အားမလိုအားမရျဖစ္ေန ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔အတြက္ေျဖသိမ့္စရာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာသူ႔အိမ္တည္ေနရာသည္ လူအမ်ားအသုံးျပဳ သည့္ပန္းၿခံေနရာႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးသမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိ၍ ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ေနရာ (CONSERVATION AREA) တြင္တည္ရွိေနသည့္အတြက္ အိမ္၏ေရွ႕မ်က္ႏွာစာကို ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ဂြၽန္ေပါစံက သူ၏အိမ္ေရွ႕ မ်က္ႏွာစာကို ၿဖဳိဖ်က္ၿပီး ေရွးမူမပ်က္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

အိမ္၏အတြင္းပိုင္းေနရာအားလုံးႏွင့္ အိမ္၏ေနာက္ဘက္ျခမ္းကိုမူ မိမိစိတ္တိုင္းက်ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ ပါသည္။
၎အိမ္၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကိုလည္း ဂြၽန္ေပါစံက ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အိမ္၏အတြင္းပိုင္း တစ္ခြင္လုံးကိုၿဖိဳဖ်က္ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး လို အပ္သည္မ်ားကိုျဖည့္စြက္တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

ေရွး၀ိတိုရိယကာလမ်ား (VICTORIANS) ၊ အက္ဒြပ္ကာလမ်ား (EDWARDIANS) ၏အိမ္မ်ားသည္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တစ္၀က္ႏွင့္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတစ္၀က္ဟူ၍ ေျမေအာက္ခန္းရရွိေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾက ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မီးဖိုခန္း (KITCHEN) ကို အျမင္ပႆဒရရွိရန္ လမ္းအေပၚရွိအလႊာတြင္ ထားေပးေလ့ရွိပါ သည္။
ဂြၽန္ေပါစံက ဤအေလ့အထကိုျပင္ဆင္ၿပီး မီးဖိုေနရာကို ေျမေအာက္အလႊာတြင္ထားရွိၿပီး ပုံေဖာ္ခဲ့ပါ သည္။
ေဖာ္ျပပါပုံတြင္ ဂြၽန္ေပါစံ၏အိမ္ေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ သူဖန္တီးထားမႈမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ သူ႔အိမ္ၿခံ ေျမတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ ၿခံစည္း႐ိုးနံရံအျမင့္ႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာဖန္တီးထားရွိမႈ၊ ေျမေအာက္ခန္းတြင္ မီးဖိုခန္းကို ထားရွိၿပီး ရွည္လ်ားေသာေကာင္တာ (Counter) ႀကီးကို နံရံႏွင့္ဆက္စပ္၍ မီးဖိုခန္းတြင္းမွ ျပင္ပသို႔ တိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားမႈ၊ မွန္ခ်ပ္ႀကီးႀကီးႏွင့္ကာဆီးထားမႈ၊ စိုေျပစိမ္းလန္းေသာ ဗိသုကာပညာ (Green Architecture) အ သြင္ေဆာင္ေနေစမႈမ်ားသည္ ေတြ႔ျမင္ရသူအဖို႔ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။

၎မီးဖိုခန္းေနရာ၏ ညဘက္ျမင္ပုံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဂြၽန္ေပါစံ၏ မီးအလင္းေရာင္ေပးမႈကို ထင္ရွား ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ေကာင္တာ (Counter) ႀကီးေပၚတြင္ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္မႈေနရာ (Food Preparation) ၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေနရာ (Cooking) ၊ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအေသာက္မ်ားျပင္ဆင္ရာေနရာ (Pantry Serving)၊ ေကာင္တာေအာက္တြင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထားရာေနရာ (Laundry) ႏွင့္အျခား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာေနရာ (Work Top) အျဖစ္အသုံးျပဳရပါသည္။

မီးဖိုခန္း၊ ထမင္းစားေနရာအတြင္းခန္းႏွင့္ေနာက္ဘက္ျပင္ပသို႔လွမ္း၍ျမင္ေတြ႔ရသည့္ပုံျဖစ္ပါသည္။ ဂြၽန္ ေပါစံေျပာဆိုထားသည့္အတိုင္း သူ႔အိမ္ရွိ မီးဖိုခန္းအထူးစီမံထားခ်က္မ်ား၏ ႐ိုးရွင္းေသာပုံစံမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရပါ မည္။
ဂြၽန္ေပါစံ၏အိမ္ရွိ အထပ္ထပ္မွဧည့္ခန္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ႐ိုးရွင္းလွေသာကုလားထိုင္ႀကီးႏွင့္ ရွည္ လ်ားရွင္းလင္းေသာခုံရွည္ႀကီးကိုပါေတြ႔ျမင္ရမည္။
ဂြၽန္ေပါစံ၏အိမ္မွ အေပၚဆုံးထပ္တြင္ရွိေသာ သားျဖစ္သူ၏အိမ္ခန္းကို ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ သန္႔စင္ ခန္းအတြင္းမွျမင္ေတြ႔ရပုံျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးရွင္းလွပါသည္။

ဂြၽန္ေပါစံ၏ေနအိမ္အတြင္းရွိ ေလွကားႏွစ္ဆင့္ထပ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ရသည့္ ေလွကားမ်ဳိး (Straight Flight) ျဖစ္ပါသည္။ နံရံေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်ပ္တြင္ လက္ရန္း (Hand Rail) ကိုတပ္ ဆင္ေပးထားျခင္းမရွိပါ။ အေပၚထပ္သို႔ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္ရမည့္ေလွကားေအာက္ပိုင္းကို ျမင္ေတြ႔ရ သည္မွာ ေလဟာနယ္ထဲတြင္ လႊင့္ေျမာေနသည့္ပုံသ႑ာန္ေပၚလြင္ေနပါသည္။
ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံ၏ အလုပ္စားပြဲေနရာဟု ယူဆရပါသည္။ စားပြဲ၏ပုံသ႑ာန္သည္ရွင္းလြန္းလွပါသည္။ မီးလင္းဖိုေနရာကို ဖန္တီးထားသည္မွာလည္း ျမင္ေတြ႔ေနက်ပုံသ႑ာန္မ်ဳိးမဟုတ္ပါ။
ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ဗိသုကာဂြၽန္ေပါစံ၏ “႐ိုးရွင္းလွေသာဗိသုကာပညာ” (Minimalist Architecture) အစြမ္း ကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ဗိသုကာ လြန္စြာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဗိသုကာအေတြး၊ ဗိသုကာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ။

ပါစီမ်ိဳးျမင့္

error: ကူးယူခြင့္မျပဳပါ။ ခြင့္မျပဳဘဲ ကူးယူထားျခင္းေတြ႕ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူပါမည္။